Volgende Wedstrijd

Nieuw Buinen 1
-
VKW 1

Aanvang: 15-09 om 14.00
Balsponsor:

Agenda

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
SponsorKliks, gratis sponsoren!

Download hier ons clublied!

Online aanmelden

Naam *
Voorletters *
Roepnaam
Straat
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres *
Bankrekeningnummer (1)
Geboortedatum *
Nationaliteit *
Geslacht * Man  Vrouw
Lid van andere vereniging *
Zo ja, welke?
Is een familielid eveneens lid?
 
Beschikt u over een auto voor vervoer bij wedstrijden? *
 
Wilt u bij uitwedstrijden met een auto voor vervoer zorgen? *
Wilt u bijdrage leveren aan verenenigingswerk binnen de club? *

Vragen / opmerkingen
Neem onderstaande code over

Het online aanmelden van nieuwe leden op de website is mogelijk, maar wel aan bepaalde “spelregels” gebonden:

  • nieuwe leden van 16 jaar en ouder dienen een kopie van een legitimatiebewijs in te leveren bij de ledenadministratie.
  • het lidmaatschap wordt voor minimaal één verenigingsjaar aangegaan (1 juli t/m 30 juni) en wordt stilzwijgend verlengt met 
       telkens 1 jaar.
  • elke speler krijgt een compleet tenue in bruikleen (oranje sportshirt - witte broek - blauwe kousen).
  • de contributies zijn inclusief kledingfonds, wasvergoeding,  lidmaatschap en verzekering KNVB.
  • de betaling van de contributie verloopt via automatische incasso (*) (in september, december, februari en april). 
  • opzegging lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie en dient voor 30 mei van elk jaar te 
      gebeuren.
  • bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het seizoen is contributie verschuldigd t/m 30 juni.
(*) = ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan vv Nieuw Buinen om per kwartaal de contributie af te schrijven van zijn/haar rekening. Indien u niet akkoord bent met de afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden ingediend. Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan vv Nieuw Buinen, Zuiderdiep 156, 9521 AX  Nieuw Buinen.